• Всеукраїнська професiйна спiлка
    «ДОВIРА ТА ДОСТАТОК»

Всеукраїнська професiйна спiлка «Довiра та Достаток»


Об’єднання членiв Профспiлки вiдбувається на добровiльних засадах на основi єдностi iнтересiв, дотримання принципiв демократiї законностi, самоуправлiння, гласностi.

У своїй діяльності Профспілка керується і діє вiдповiдно до Конституції України, Законiв України «Про громадськi об'єднання», «Про професiйнi cпiлки, їх права та гарантiї дiяльності», Кодексу законiв про працю України, Статуту Профспiлки та iнших нормативно-правових актiв, якi прийнятi вiдповiдно до них.

Профспiлка створюється з метою здiйснення представництва та захисту трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв членiв Профспiлки.

Завдання Профспiлки

Представлення прав та iнтересiв

Представляє інтереси членів профспілки і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси у відносинах роботодавцями, державними органами та органами місцевого самоврядування.

Розроблення державної полiтики

Бере участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту, державної занятості населення; надає пропозиції щодо проектів Законів з цих питань.

Заключення договорiв та угод

Веде колективні переговори і заключає колективні договори і угоди, контролює їх виконання; захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках у питаннях колективних інтересів.

Громадський контроль

Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, захищає права громадян на працю, приймає участь у врегулюванні трудових спорів.

Cпiвпраця

Налагоджує співпрацю з міжнародними профспілками та правозахисними організаціями.

Розгляд пропозицiй

Бере участь у розгляді своїх пропозицій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, ін. об’єднаннями громадян.

Основні зусилля профспілки спрямовуються на:

Контроль

Контроль за діяльністю підприємств і організацій де працюють члени профспілки

Захист

Захист членів профспілки від необґрунтованих звільнень

Спiвпрацю

Співпрацю з міжнародними профспілковими та іншими правозахисними організаціями

Допомогу

Надання учасникам АТО допомоги у працевлаштуванні.

Створення установ

Можливість створювати власні (профспілкові) підприємства, установи, навчальні заклади, ЗМІ.

Cпiвпрацю

Співпрацю з представниками законотворчої діяльності