Консультація щодо оподаткування

Оподаткування доходів неприбуткової організації

https://consulting.dtkt.ua/taxation/profits-tax/7057

Згідно з пп. 14.1.121 ПКУ неприбуткові підприємства, установи та організації - це організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПКУ. Саме цим пунктом встановлено умови та порядок, за яких неприбуткові підприємства не є платниками податку. Для цього потрібно одночасно дотримуватись вимог, передбачених у пп. 133.4.1 Кодексу. З метою включення до нового Реєстру всі неприбуткові організації зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ПКУ. У цей самий строк потрібно подати копії таких документів до контролюючого органу. І далі здійснювати свою діяльність на підставі діючих установчих документів, дотримуючись вимог положень п. 133.4 ПКУ. Зокрема, установчі документи повинні передбачати такі умови: заборону розподілу отриманих прибутків та доходів організації серед власників, членів, працівників та інших учасників. Виключенням є лише заробітна плата працівників та нарахування за них ЄСВ; порядок передачі майна неприбуткової організації у разі припинення (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету (не поширюється на ОСББ). Ті неприбуткові підприємства, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ПКУ, після 1 січня 2017 р. виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Проте заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) згідно з пп. 133.4.2 ПКУ не розповсюджується на фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Отримані доходи